Koulutuksen edunvalvonta

Alueellinen edunvalvonta

Pohjois-Karjalan Insinöörit P-KI ry pyrkii vaikuttamaan  toimialueillaan insinöörikoulutusta antavan Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kehittämiseen, toimintaedellytyksiin ja koulutuksen tasoon. 

Yhdistyksen edustajilla on yhteistyösuhteet oppilaitoksen suunnittelua suorittaviin toimielimiin, hallintoon, opettajiin ja opiskelijoihin.
P-KI pyrkii käymään keskusteluja alueen koulutuksen kehittämisestä kunnallisten luottamushenkilöiden ja virkamiesten kanssa. Saimoin P-KI käy keskusteluja alueensa muiden koulutusasioista kiinnostuneiden yhteisöjen kanssa.

P-KI toimii tiiviissä yhteistyössä Joensuun Insinööriopiskelijat ry:n (JOIO).

Lisätietoja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta

 

Valtakunnallinen edunvalvonta

Valtakunnallisesti koulutuspoliittinen vaikuttaminen on annettu UIL:n tehtäväksi. 

 

23.11.15/MJK