Työelämän edunvalvonta

Pohjois-Karjalan Insinöörit ry:n jäsenten työelämän edunvalvonta hoidetaan yhteistyössä muiden Insinööriliitto IL ry:n jäsenyhdistysten kanssa yhteistyössä IL:n kautta.

Insinööriliiton Työ- ja virkasuhdepalvelut kattavat:

 • Työehtosopimukset TES
 • TUPO
 • Palkan sopimuskorotukset
 • Neuvottelujärjestelmä

Insinööriliiton neuvottelutoiminta kattaa:

 • yksittäisen jäsenen asioiden hoitamisen

(esim. työsopimusneuvottelut)

 • henkilöstöryhmän asioiden hoitamisen

(esim. työehtosopimus ja virkaehtosopimusneuvottelut)

 • kaikkien jäsenten asioiden hoitamisen

(esim. TUPO-neuvottelut)

 • koko ammattikunnan asioiden hoitamisen

(esim. työlainsäädäntöön vaikuttaminen)

Insinööriliitto on mukana sellaisissa yhteiskunnallisissa järjestelmissä, jotka ovat vaikutusvaltaisia ja joista voidaan neuvotella etua jäsenille itselleen sekä kansallisella, että kansainvälisellä tasolla.

Lue lisää IL:n sivuilta, siirry sivuille tästä

 

AKAVA
 

AKAVA on korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö, johon kuuluu 34 jäsenliittoa.

AKAVA toimii jäsentensä edunvalvojana ja yhteiskunnallisena puolestapuhujana.

AKAVAN liittoihin kuuluvat akavalaiset ovat korkeasti koulutettuja alansa osaajia, jotka työskentelevät erilaisissa esimies-, asiantuntija- ja opetustehtävissä. Akavalaiset toimivat kuntien, valtion ja kirkon palveluksessa sekä yksityisellä sektorilla. Vuoden 2008 tilastojen mukaan 48 prosenttia akavalaisista on suorittanut vähintään ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon. Akavalaisista 51 prosenttia on naisia ja 49 prosenttia miehiä. Keski-ikä on 42 vuotta ja keskipalkka 3920 euroa kuukaudessa.

AKAVAN jäseniä koskevista palkkaratkaisuista ja työehtosopimuksista neuvottelevat julkisella sektorilla Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja yksityisellä sektorilla Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN. Tekniikka ja Terveys Neuvottelujärjestö KTN neuvottelee kunta-alan virka- ja työehtosopimukset. Akavalaisten sopimuksista neuvottelevat myös jäsenliitot. 

 

Siirry Akavan sivuille

 

YTN - Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö

YTN on yhteistyöelin

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on akavalaisten liittojen yhteistyöelin. YTN vastaa AKAVAn jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teolllisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla.

YTN:n tavoitteet
 • Ylempien toimihenkilöiden ansiotason ja työehtojen parantaminen mm. vahvistamalla teollisuuden ja palvelualojen sopimustoimintaa.
 • Työaikasuojelun edistäminen, yksilöllisen ja kannustavan palkkauksen tukeminen sekä työsuhteen perusehtojen ja sopimusten kehittäminen.
 • Oikeudenmukaisen veropolitiikan, tasapuolisen työttömyys- ja sosiaaliturvan sekä työsuhdeturvan kehittäminen.
Insinööriliitto ja YTN

Insinööriliitto hoitaa yksityisen sektorin kotimaisen neuvottelu- ja sopimustoiminnan YTN:n kautta. Insinööriliiton tavoitteena on

 • turvata ylempien toimihenkilöiden edut kattavalla ja joustavalla palkkaus- ja työehtosopimusjärjestelmällä
 • ylläpitää valmiuksia yrityskohtaiseen sopimustoimintaan laajan luottamusmies- ja yritysyhdistysverkon avulla sekä
 • kehittää yritys- ja toimialakohtaisia neuvotteluvalmiuksia Eurooppa-tasolla.
YTN-yhteyshenkilöt jäsenten tukena

YTN-yhteyshenkilö on jäsenen lähin tuki työpaikalla. YTN-yhteyshenkilöllä on luottamusmiesasema, joten hän voi auttaa ylempiä toimihenkilöitä työpaikan ristiriita- ja neuvottelutilanteissa. Suurimmilla työpaikoilla toimivat myös YTN:n yritysyhdistykset, jotka edunvalvonnan lisäksi edistävät ylempien toimihenkilöiden yhteenkuuluvuutta.

Lisätietoja:
Lisätietoja YTN:n toiminnasta ja ajankohtaisista asioista löytyy osoitteesta 
www.ytn.fi.

 

JUKO

JUKO - julkisen sektorin neuvottelu- ja sopijaosapuoli

Julkisen sektorin neuvottelu- ja sopimusosapuolena toimii JUKO ry. JUKO neuvottelee valtakunnallisena pääsopijajärjestönä julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset. Sopimuksilla sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. 

JUKO on sopijaosapuolena mm. seuraavissa virka- ja työehtosopimuksissa:


Kunnallinen työmarkkinalaitos

 • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES)
 • Tekniikan sopimus (TS)
 • Kunnan opetusalan virka- ja työehtosopimus (OVTES)
 

Valtion työmarkkinalaitos

 

 • Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Virastokohtaiset virka- ja työehtopimukset
 

 

**********************************************

OPPAAT

Työelämään liittyviä oppaita ja lisäinfoa. 

 
IAET työttömyyskassa:
 
IAET_etuus.pdf

 

YTN

ytn_tyosuhdeopas.pdf  

Muita oppaita:

Isyysvapaista  

Tiedostojen avaamiseen tarvitset Adobe Reader-ohjelman, jonka saat tarvittaessa täältä: www.ilmaisohjelmat.fi/adobe-reader

23.11.15/MJK