P-KI:n historia

Pohjois-Karjalan Insinöörit ry on Pohjois-Karjalassa asuvien insinöörien ja rakennusarkkitehtien alueyhdistys. Se perustettiin 1955 insinööri Veikko Euraston kutsumana ja rekisteröitiin Itä-Suomen Insinöörit -nimisenä. Myöhemmin 70-luvulla yhdistyksen nimi ja toiminta muuttuivat nykymuotoonsa.

P-KI:n jäsenmäärä on nykyisin yli 700. Koulutuksensa he ovat saaneet teknillisissä oppilaitoksissa tai ammattikorkeakouluissa. Työelämässä he ovat palkansaajina, ammatinharjoittajina ja yrittäjinä. P-KI toimii maakunnan insinöörien yhdyselimenä, valvoo jäsenistön yhteistä etua ja edistää jäsenistön teknillistä ja henkistä kehitystä. Yhdistyksen rooli ammattikunnan alueellisen yhtenäisyyden vahvistajana on merkittävä joskin suurin osa jäsenistölle tulevista palveluista ja edunvalvonnasta kuuluu Insinööriliitolle 

Yhdistys toimii yhteistyössä Itä- ja Kaakkois-Suomen insinööriyhdistysten kanssa ja on mukana AKAVA-Pohjois-Karjalan aluetoiminnassa. Paikallisyhdistys Joensuun Insinööriopiskelijat ry:n jäsenet ovat myös yhdistyksen toiminnassa mukana.

11.11.15/MJK